Πως να βελτιώσετε το λεξιλόγιο των αγγλικών σας (Μέρος 2ο)

Πως να βελτιώσετε το λεξιλόγιο των αγγλικών σας (Μέρος 2ο)
Στο πρώτο μέρος είδαμε πως μπορούμε να καταγράψουμε οργανωμένα τις καινούργιες λέξεις και πως η σωστή και συστηματική μελέτη βοηθάει στην απομνημόνευση και διατήρηση του καινούργιου λεξιλογίου.


3.    Χρήση - εξάσκηση
Εξάσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της μάθησης. Όσο πιο πολύ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις καινούργιες λέξεις, τόσο πιο εύκολα θα μας μείνουν. Όταν έχουμε να γράψουμε κάποιο είδος έκθεσης για το μάθημα μας, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε κάποιες καινούργιες λέξεις που έχουμε καταγράψει ή να θέσουμε όρο στον εαυτό μας να σε κάθε γραπτό να βάζουμε δύο λέξεις που έχουμε μόλις μάθει. Εξ’ άλλου αυτός είναι και ο στόχος των ασκήσεων -  να εξασκηθούμε και να δούμε πως ακριβώς λειτουργούν οι λέξεις μέσα στο κείμενο.


4.    Στρατηγικές 
Είναι δύσκολο να προβλέψουμε και να διδάξουμε όλες τις λέξεις που μπορεί να χρειάζεται ένας μαθητής. Για αυτό το λόγο πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες στρατηγικές που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το νόημα τους ακόμα κι αν τις συναντάμε για πρώτή φορά σ ’ένα  κείμενο. Η πιο συνηθισμένη στρατηγική είναι να συμπεραίνουμε το νόημα της λέξης από τα συμφραζόμενα και να αναλύουμε τι μέρος του λόγου είναι η λέξη (ρήμα, ουσιαστικό με αρνητικό πρόθεμα κλπ.)


5.    Καινούργιες λέξεις
Το μάθημα είναι πηγή καινούργιων λέξεων αλλά όχι η μοναδική διότι είναι αδύνατον μία ή δύο ώρες την εβδομάδα μάθημα να δούμε όλες τις λέξεις που χρειαζόμαστε. Λέξεις μπορούμε να μάθουμε από ταινίες, τραγούδια, άρθρα που διαβάζουμε σχετικά με τη δουλειά μας, ή emails που λαμβάνουμε, ακόμα και διαφημίσεις. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να ακούμε ενεργά και να καταγράψουμε την λέξη που θέλουμε να μάθουμε. Όσο απλό, βαρετό ή ανούσιο και αν φαίνεται, είναι πολύ σημαντικό βήμα.


Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τα μαθήματα, ακόμα και αν έχουμε δώσει κάποιες εξετάσεις για πιστοποίηση, η μάθηση σίγουρα θα συνεχίζεται. Πάντα θα συναντάμε λέξεις που δεν γνωρίζουμε αλλά θα μας είναι χρήσιμες. Αν κρατήσουμε αυτές τις συνήθειες μάθησης, θα μπορέσουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το λόγο μας και να βελτιωνόμαστε στην γλώσσα. Το να μαθαίνεις καινούργιες λέξεις σημαίνει ότι μαθαίνεις καινούργιες έννοιες, νοήματα, καινούργιους κόσμους. Αν καταφέρουμε να δούμε την ομορφιά σε αυτήν την διαδικασία, τότε η μάθηση του λεξιλογίου θα πάντα διασκεδαστική. 


Χάσατε το 1ο μέρος του άρθρου? Διαβάστε το εδώ..
Π

Περιηγηθείτε στα άρθρα...