Τα Αγγλικά που χρειάζεται ένας επαγγελματίας

Τα Αγγλικά που χρειάζεται ένας επαγγελματίας


 Στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και κατ’ επέκταση και της επικοινωνίας, η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλούς τομείς όπως και στην αναζήτηση εργασίας που πλέον μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Είναι πλέον εύκολο να γίνουν συνεντεύξεις εξ αποστάσεως ή κάποιος δύναται να εργαστεί από το σπίτι του σε μία εταιρία η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη το κόσμου. Ο σημαντικότερος παράγοντας όμως στην αναζήτηση και υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, με πιο καθοριστική αυτή της άριστης γνώσης Αγγλικών.


Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς πιστοποιήσεις Αγγλικών είναι το First Certificate in English (FCE) ή το Certificate of Proficiency in English (CPE), μέσω των οποίων δύνανται να εμπλουτίσουν και να αποδείξουν την γνώση αυτή. Ωστόσο, σε επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο πιο εξειδικευμένες δεξιότητες παρέχονται μέσα από την προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις Business Certificate Cambridge (BEC). Παρόλο που ένας από τους κυριότερους λόγους εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας είναι η βελτίωση των προοπτικών ανέλιξης των ανθρώπων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας σε επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο δεν είναι αρκετά διαδεδομένη ακόμη. 

Πόσο καλά είναι τα Αγγλικά σας?


Κάνετε το τέστ δεξιοτήτων (δωρεάν)

*Θα παραλάβετε στο email σας το διαγνωστικό τεστ δεξιοτήτων μαζί με σχετική ενημέρωση.


Στην πραγματικότητα, οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από την προετοιμασία εξετάσεων όπως το Bec Cambridge, εξοπλίζουν τους ανθρώπους με τα απαιτούμενα γλωσσικά προσόντα για να ξεκινήσουν ή να βελτιώσουν την καριέρα τους. Η γνώση δίνει αυτοπεποίθηση και οι εξετάσεις BEC παρέχουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες και εφόδια στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στον επιχειρηματικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των μαθήματων, οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα τους επιτρέψουν:
•    να καθιερώσουν τη θέση τους σε μια εταιρεία
•    να εκφραστούν σε επιχειρηματικό πλαίσιο
•    να βελτιώσουν τις ικανότητες μιας διεθνούς καριέρας


Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν όλες τις απαραίτητες ανάγκες, δεξιότητες και θέματα που απαιτούνται για την αλληλεπίδραση και ανέλιξη στο επαγγελματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον σε καθημερινή βάση. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών θεμάτων, τα οποία είναι συναφή με επιχειρηματικές, διοικητικές και λειτουργικές δραστηριότητες, αφορούν είτε τον υφιστάμενο ρόλο των εκπαιδευόμενων είτε μελλοντικές δραστηριότητες ή αρμοδιότητες, που τους ενδιαφέρουν και αναζητούν τα κατάλληλα εργαλεία. Ως εκ τούτου, μερικά από τα θέματα που καλύπτονται είναι:
•    εταιρική κουλτούρα
•    εταιρική ηθική
•    πωλήσεις
•    πελατειακές σχέσεις 
•    δεξιότητες παρουσίασης
•    επικοινωνιακές δεξιότητες
•    διαπραγματεύσεις


Το BEC Cambridge είναι μία πιστοποίηση Αγγλικών για επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες εξετάσεις από πανεπιστήμια, σχολές επιχειρήσεων και πολυεθνικές εταιρείες. Αναγνωρίζονται επίσης από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Πολιτικού Προσωπικού στην Ελλάδα).
Οι εξετάσεις BEC Cambridge έχουν διεθνή αναγνώριση (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  https://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition ) και προσφέρουν γνώσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εισέρχονται σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον με αυτοπεποίθηση.

Π

Περιηγηθείτε στα άρθρα...